Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - AAA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 2,364,183 2,430,034 2,612,337 2,208,925 2,186,508
Giá Vốn Hàng Bán 2,164,606 2,138,620 2,237,684 2,011,458 2,028,668
Lợi Nhuận Gộp 199,576 291,414 374,653 197,467 157,840
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 58,484 82,289 62,768 67,213 55,396
     Trong đó: Chi phí lãi vay 53,173 70,292 45,933 40,296 41,476
Chi phí bán hàng 57,807 53,854 67,806 52,254 39,009
Chi phí quản lý doanh nghiệp 40,544 34,954 31,228 37,134 30,300
Tổng Chi phí hoạt động 156,835 171,097 161,802 156,601 124,705
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 42,474 40,394 52,666 20,898 21,542
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 85,215 160,711 265,518 61,763 54,677
Lợi nhuận khác 486 404 7,222 2,457 2,737
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 85,701 161,116 272,740 64,220 57,414
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,435 10,750 35,799 11,403 9,435
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 517 9,906 13,315 -709 69
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,049 8,761 9,588 2,023 5,004
Tổng Chi phí lợi nhuận 22,001 29,417 58,702 12,717 14,508
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 83,798
(73,749)
149,221
(140,460)
233,213
(223,625)
55,549
(53,526)
52,914
(47,910)
Khối Lượng 171,199,976 171,199,976 171,199,976 171,199,976 167,199,976
Giá Cuối Kỳ 15.4 17.8 16.4 14.3 17
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,870
(2,870)
2,719
(2,719)
2,113
(2,113)
1,157
(1,157)
1,284.3
(1,315)
PE 5.4 6.6 7.8 12.3 12.9
Giá Sổ Sách 18.8 18.8 18.2 17.4 17.1

 

Nhựa - Bao Bì:    BMP    NTP    AAA    DNP    SVI    INN    DAG    HII    RDP    TPC    MCP    TPP    VBC    HNP    DTT    VNP    SPA    NSG    HPB    BBS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357