Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /usr/share/nginx/html/common.php on line 242

Warning: file_get_contents(http://database.cophieu68.vn/datax123456/__last_trading_date.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /usr/share/nginx/html/common.php on line 242
Báo cáo tài chính ACE - Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang - ACE


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2015 Q3 2014 Q3 2009 Q3 2008
Doanh Thu Thuần 55,888 70,773 34,086 39,200
Giá Vốn Hàng Bán 43,428 55,816 26,468 31,962
Lợi Nhuận Gộp 12,460 14,957 7,618 7,237
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 437 771 1,674 1,957
     Trong đó: Chi phí lãi vay 122 628 1,663 1,717
Chi phí bán hàng 1,911 1,587 1,635 1,806
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,552 5,914 2,277 1,537
Tổng Chi phí hoạt động 5,900 8,272 5,586 5,300
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 51 209 390 223
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,610 6,894 2,422 2,160
Lợi nhuận khác -100 -28 1,009 1,124
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,510 6,866 3,432 3,284
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,000 996 667 705
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,000 996 667 705
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,510
(5,510)
5,870
(5,870)
2,765
(2,765)
2,579
(2,579)
Khối Lượng 3,050,781 2,652,910 2,300,000 2,300,000
Giá Cuối Kỳ 9.5 8.8 N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
5,482
(5,482)
3,675.7
(4,227)
1,751.3
(2,323)
845.1
(1,121)
PE 1.7 2.1 N/A N/A
Giá Sổ Sách 20 N/A N/A N/A

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VCS    VGC    HT1    CTI    NNC    MVC    CVT    BCC    VHL    BTS    DHA    YBC    VTV    VIT    HOM    PX1    ACC    CCM    GMX    DC4


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357