Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - ACL


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 260,952 373,402 445,189 498,537 468,935
Giá Vốn Hàng Bán 203,523 270,490 346,068 360,044 320,447
Lợi Nhuận Gộp 57,428 102,912 99,121 138,493 148,489
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 10,796 11,159 10,565 11,461 10,102
     Trong đó: Chi phí lãi vay 10,109 11,046 10,548 10,502 9,875
Chi phí bán hàng 14,149 17,814 19,767 15,777 22,753
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,492 11,118 8,588 13,656 9,587
Tổng Chi phí hoạt động 36,437 40,091 38,920 40,894 42,442
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 875 2,365 904 1,015 3,237
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21,866 65,186 61,105 98,615 109,284
Lợi nhuận khác -362 -79 -29 -409 -121
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21,505 65,107 61,076 98,206 109,163
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,286 6,030 6,543 9,521 13,102
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -25 -37 -16 -29 -184
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,261 5,993 6,527 9,492 12,918
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,244
(19,244)
59,114
(59,114)
54,549
(54,549)
88,715
(88,715)
96,244
(96,244)
Khối Lượng 22,799,675 22,799,675 22,799,675 22,799,675 22,799,675
Giá Cuối Kỳ 31.6 36.1 34.3 28.4 15.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
9,720
(9,720)
13,098
(13,098)
12,486
(12,486)
10,352
(10,352)
6,517
(6,517)
PE 3.3 2.8 2.8 2.7 2.4
Giá Sổ Sách 30.3 29.4 26.9 24.8 22.9

 

Thủy Sản:    VHC    ANV    MPC    SEA    HVG    FMC    DAT    ACL    ABT    SJ1    CMX    SSN    AAM    AGF    SNC    TS4    SPD    SPH    BLF    AVF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357