Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - AGR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh thu hoạt động chứng khoán
Doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư 6,361 5,968 6,731 7,807 8,235
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu bảo lãnh phát hành N/A 448 N/A 1,933 150
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư 246 247 348 1,498 683
Doanh thu lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư 1,808 1,059 770 1,865 1,197
Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu khác 28 140 6 255 503
Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin N/A N/A N/A N/A N/A
Các khoản giảm trừ doanh thu N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh Thu Thuần 51,012 50,816 44,306 46,570 44,058
Giá Vốn Hàng Bán 14,900 17,020 6,339 -16,042 8,506
Lợi Nhuận Gộp N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,652 16,679 15,595 24,687 15,108
Tổng Chi phí hoạt động 18,652 16,679 15,595 24,687 15,108
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận khác N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17,489 17,898 22,912 37,680 20,457
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A -216 N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,498 3,580 4,582 11,411 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 3,498 3,580 4,582 11,195 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,991
(13,991)
14,318
(14,318)
18,330
(18,330)
26,269
(26,269)
20,457
(20,457)
Khối Lượng 211,200,000 211,200,000 211,200,000 211,200,000 211,200,000
Giá Cuối Kỳ 4.6 3.9 4.1 3.4 4.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
345
(345)
376
(376)
351
(351)
321
(321)
176
(176)
PE 13.2 10.4 11.7 10.7 22.5
Giá Sổ Sách 9.4 9.7 9.1 8.9 8.7

 

Chứng Khoán:    SSI    HCM    VCI    KLB    VND    SHS    MBS    FTS    TVS    BSI    AGR    CTS    BVS    VDS    VIX    IVS    APG    TVB    ORS    PSI


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357