Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - AMV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 124,371 90,368 92,275 296,595 113,647
Giá Vốn Hàng Bán 62,945 61,245 62,838 172,098 44,165
Lợi Nhuận Gộp 61,426 29,122 29,437 124,497 69,482
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 618 417 398 655 479
     Trong đó: Chi phí lãi vay 618 417 398 508 479
Chi phí bán hàng 2,548 31 N/A 73 83
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,307 2,475 780 1,045 853
Tổng Chi phí hoạt động 4,473 2,923 1,178 1,773 1,415
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 10 3 7 14 1
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 56,963 26,203 28,267 122,738 68,068
Lợi nhuận khác -145 -28 -116 -135 -210
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 56,818 26,175 28,151 122,604 67,858
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A 92 201 169 N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -75 75 N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,270 465 535 2,460 1,314
Tổng Chi phí lợi nhuận 1,195 632 736 2,629 1,314
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 58,163
(56,893)
26,473
(26,008)
28,485
(27,950)
124,894
(122,434)
69,172
(67,858)
Khối Lượng 37,962,050 27,115,750 27,115,750 27,115,750 27,115,750
Giá Cuối Kỳ 19 19.5 21.6 25.2 19.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
6,145
(6,145)
6,434.3
(9,008)
6,480
(9,072)
5,755
(8,057)
3,535.7
(4,950)
PE 3.1 2.2 2.4 3.1 4.0
Giá Sổ Sách 17.9 16.4 15.8 15 11.8

 

Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất:    DHG    DGC    IMP    DVN    TRA    DMC    VFG    OPC    DCL    DHT    CSV    AMV    PMC    DP3    JVC    HAI    VMD    NDC    UPH    VPS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357