Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nam Việt - ANV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 1,127,413 1,064,493 910,266 1,383,292 1,051,450
Giá Vốn Hàng Bán 890,808 839,923 633,008 951,604 883,087
Lợi Nhuận Gộp 236,606 224,571 277,258 431,688 168,364
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 16,439 15,202 9,522 21,667 20,724
     Trong đó: Chi phí lãi vay 13,794 10,899 9,152 12,288 11,338
Chi phí bán hàng 46,855 45,946 41,992 50,245 30,272
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,074 7,063 11,815 31,625 8,154
Tổng Chi phí hoạt động 73,368 68,211 63,329 103,537 59,150
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 13,709 18,570 7,905 17,629 22,740
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 176,946 174,929 221,835 343,940 131,954
Lợi nhuận khác -2,785 3,305 8,856 -58 -800
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 174,162 178,234 230,691 343,882 131,155
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 20,310 25,450 30,747 46,974 16,983
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,043 -442 -375 263 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 21,353 25,008 30,372 47,237 16,983
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 152,809
(152,809)
153,227
(153,227)
200,319
(200,319)
296,645
(296,645)
114,171
(114,171)
Khối Lượng 127,144,875 127,144,875 127,144,875 124,649,875 124,649,875
Giá Cuối Kỳ 26.1 27.5 24.8 27.0 20.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
6,316
(6,316)
6,012
(6,012)
5,698
(5,698)
4,719.5
(4,814)
2,744.1
(2,799)
PE 4.1 4.6 4.4 5.6 7.4
Giá Sổ Sách 17.2 16 16.3 14.5 12.2

 

Thủy Sản:    VHC    ANV    MPC    SEA    HVG    FMC    DAT    ACL    ABT    SJ1    CMX    SSN    AAM    AGF    SNC    TS4    SPD    SPH    BLF    AVF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357