Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 PPE 115,860 3 8.1 0.7 167,600 7.4 0.6 135,900 6.8 0.6 900 6.2 0 0 6.2 -0.3 498,000


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 PCM 6,870 3 10.4 0 20,000 10.4 -0.2 2,900 10.6 -0.3 1,200 10.9 0 0 10.9 -1.5 10,300


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 C4G 392,824 4 6.6 0.2 506,900 6.4 -0.1 393,900 6.4 -0.3 189,800 6.6 -0.2 171,500 6.7 -0.2 128,000
2 UDJ 5,732 4 7.7 0.1 9,500 7.6 0 9,400 7.7 -0.2 2,800 7.8 -0.7 800 8.5 0.7 120
3 PPE 115,860 3 8.1 0.7 167,600 7.4 0.6 135,900 6.8 0.6 900 6.2 0 0 6.2 -0.3 498,000
4 GVR 389,437 3 14.3 0.8 1,305,500 13.6 0.4 544,200 13.2 -0.3 268,570 13.5 -0.1 221,501 13.5 -0.1 355,560
5 ILS 6,950 3 15.9 0.4 5,100 15.5 -0.9 1,500 16.5 0.2 1,200 16.3 0.6 1,000 15.5 0.4 15,400
6 PCM 6,870 3 10.4 0 20,000 10.4 -0.2 2,900 10.6 -0.3 1,200 10.9 0 0 10.9 -1.5 10,300


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 ACL 32,145 7 25 -0.5 29,660 25.5 -0.5 31,080 26 -0.9 50,120 26.9 -0.9 43,690 27.8 -1.4 38,260
2 CMX 36,070 6 18.1 -1.4 122,620 19.5 -1.5 176,270 20.9 -1.5 18,320 22.5 -1.6 6,770 24.1 -1.8 33,660
3 PWA 72,103 5 13.1 -0.2 6,700 13.4 0 45,340 13.6 -0.2 77,700 13.7 -0.2 40,200 14 0.1 49,500
4 TTZ 163,212 4 2.9 -0.1 296,200 3 -0.3 133,200 3.3 -0.3 10,800 3.6 -0.4 58,900 4 0.3 177,760
5 VHM 475,508 4 85.3 -0.6 99,560 85.9 -0.1 535,550 86 -0.5 350,630 86.5 -0.5 484,630 87 0.5 327,740
6 VBB 38,845 4 15.3 -0.4 16,800 15.5 -0.3 32,700 15.9 0 31,100 16 0 28,400 16.1 0 35,700
7 CTI 933,182 3 24.3 -0.1 478,070 24.4 -0.2 394,680 24.6 -0.9 598,780 25.5 0 492,710 25.5 -0.1 2,056,810
8 APC 35,265 3 23 -0.2 1,160 23.1 -0.9 5,950 24 -0.2 99,230 24.2 0 18,710 24.2 0.8 42,360
9 PVG 23,900 3 5.7 -0.1 28,300 5.8 -0.1 47,000 5.9 -0.3 69,400 6.2 0 17,200 6.2 0 9,500
10 SLS 17,486 3 43 0.1 1,100 47.9 -0.5 13,600 48.4 -0.6 9,400 49 1.4 17,000 47.6 -0.3 8,600
11 ANV 573,349 3 26.2 -0.2 395,690 26.4 -0.1 474,510 26.5 -0.6 725,550 27.1 0.2 781,440 26.9 1 1,164,230
12 ADS 7,836 3 10 -0.2 2,860 10.2 -0.3 4,580 10.5 -0.3 2,270 10.8 0.1 17,080 10.7 0 9,620


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357