Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT

STT Mã CK Tên Công Ty Ngày GDĐT KLNY LầnĐầu Giá NY KL ĐangLưuHành Cổ Phiếu Quỹ Khối Lượng Niêm yết NN được sở hữu NN còn được phép mua Giá HT Vốn Thị Trường Biểu Đồ
1 ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG
(Công Nghệ Viễn Thông )
18/08/2016 20,393,000 28.5 20,393,000 0 20,393,000 9,060 9,060 ( 0% ) 9.8 (0) 200 1 month
2 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
24/12/2010 1,000,000 10.8 3,060,000 0 3,060,000 1,499,400 1,136,986 ( 11.8% ) 15.8 (0) 48 1 month
3 CKV Công ty Cổ phần COKYVINA
(Thương Mại Công Nghệ Viễn Thông )
11/03/2010 4,050,000 20 4,050,000 0 4,050,000 1,984,500 1,028,900 ( 23.6% ) 16.9 (0) 68 1 month
4 CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
(Công Nghệ Viễn Thông )
22/01/2010 63,536,267 35 100,078,976 -79,110 99,999,866 32,997,556 29,520,713 ( 3.5% ) 37.4 (-0.1) 3,740 1 month
5 CMT Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
11/03/2010 8,000,000 50 7,283,370 716,630 8,000,000 3,920,000 2,660,540 ( 17.3% ) 8.8 (-0.7) 70 1 month
6 CNC Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco
(Công Nghệ Viễn Thông )
25/06/2014 6,313,572 0 11,364,325 0 11,364,325 4,590,174 4,590,174 ( 0% ) 19.5 (0) 222 1 month
7 CNN Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
(Công Nghệ Viễn Thông )
02/06/2016 4,400,000 12 8,800,000 0 8,800,000 2,156,000 2,156,000 ( 0% ) 37.8 (0) 333 1 month
8 ELC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
13/10/2010 22,125,000 50.5 50,928,243 0 50,928,243 22,832,713 12,754,909 ( 19.8% ) 5.5 (-0.2) 280 1 month
9 FOX Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
(Công Nghệ Viễn Thông )
13/01/2017 137,078,609 54 248,775,696 0 226,159,724 0 0 ( 0% ) 46.5 (0) 10,516 1 month
10 FPT Công ty Cổ phần FPT
(Công Nghệ Viễn Thông )
13/12/2006 60,810,230 400 678,333,433 25,255 678,358,688 225,119,075 6 ( 33.2% ) 56.5 (1) 38,327 1 month
11 HPT Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
(Công Nghệ Viễn Thông )
17/06/2010 5,989,299 0 7,379,228 155,660 7,534,888 3,177,423 3,177,423 ( 0% ) 8 (0) 60 1 month
12 IFC Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn
(Thực Phẩm Công Nghệ Viễn Thông )
22/03/2016 3,000,000 26.5 9,000,000 0 9,000,000 1,470,000 1,470,000 ( 0% ) 10.6 (0) 95 1 month
13 ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
(Công Nghệ Viễn Thông )
20/12/2011 11,610,399 12 22,875,876 1,568 19,064,798 7,509,238 5,116,464 ( 10.5% ) 10.2 (0.1) 194 1 month
14 KST Công ty Cổ phần KASATI
(Công Nghệ Viễn Thông )
29/12/2010 2,996,010 25.5 2,996,010 0 2,996,010 1,468,044 1,374,644 ( 3.1% ) 14 (0) 42 1 month
15 LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
14/12/2006 700,000 45 4,586,000 0 4,586,000 2,247,140 2,140,914 ( 2.3% ) 3.7 (0) 17 1 month
16 ONE Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
(Công Nghệ Viễn Thông )
25/06/2008 2,000,000 25 7,960,310 0 7,960,310 3,546,118 2,668,625 ( 11% ) 3.5 (0) 28 1 month
17 POT Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện
(Công Nghệ Viễn Thông )
20/12/2006 14,998,600 61.8 19,286,346 143,660 19,430,006 9,520,702 9,499,754 ( 0.1% ) 15.5 (0.1) 301 1 month
18 SAM Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS
(Đầu tư phát triển Công Nghệ Viễn Thông Sản Xuất - Kinh doanh )
28/07/2000 18,000,000 16 256,504,540 0 256,504,540 88,315,314 65,864,578 ( 8.8% ) 8.1 (0.1) 2,078 1 month
19 SGT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
(Công Nghệ Viễn Thông )
18/01/2008 45,000,000 90 74,001,604 310 74,001,914 36,260,937 26,614,978 ( 13% ) 5.4 (0) 400 1 month
20 SMT Công ty Cổ phần Sametel
(Công Nghệ Viễn Thông )
30/07/2010 2,500,000 17.4 5,467,432 0 5,467,432 2,195,935 1,060,610 ( 20.8% ) 25.1 (0) 137 1 month
21 SRA Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
(Công Nghệ Viễn Thông )
18/01/2008 1,000,000 51 18,000,000 0 18,000,000 980,000 823,400 ( 0.9% ) 9 (-0.1) 162 1 month
22 SRB Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA
(Công Nghệ Viễn Thông )
17/03/2008 5,650,000 15.1 8,500,000 0 8,500,000 3,852,830 3,852,830 ( 0% ) 1.1 (0) 9 1 month
23 ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh
(Công Nghệ Viễn Thông )
18/12/2007 8,200,000 80 25,659,902 61,000 25,720,902 9,694,919 0 ( 37.8% ) 19.2 (0) 493 1 month
24 SVT Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
(Công Nghệ Viễn Thông )
05/10/2011 8,700,000 18 10,526,937 0 10,526,937 5,158,199 5,158,199 ( 0% ) 8.0 (0) 84 1 month
25 TST Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
13/12/2007 4,800,000 67.1 4,800,000 0 4,800,000 2,352,000 1,924,500 ( 8.9% ) 6.4 (0) 31 1 month


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357