Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 11/06/2019 12/07/2019 100/25 B1-: 94,952,036
Chia tách / thưởng: 23,729,253 (8,756)
B1: 118,681,289
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

HDG: 12.7.2019, niêm yết bổ sung 23.729.253 cp (10/07/2019 17:37)
HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 118.648.662 cp (27/06/2019 17:00)


A = 118,681,289
2/ Cổ tức bằng tiền 24/12/2018 08/01/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

3/ Cổ phiếu thưởng 07/08/2018 24/10/2018 100/15 B1-: 75,968,080
Chia tách / thưởng: 11,395,212
B1: 87,363,292
Phát hành hiện hữu 07/08/2018 24/10/2018 100/10(giá: 10,000) B1-: 75,968,080
Phát hành: 7,588,744 (8,064)
B1: 94,952,036
Tổng cổ phiếu phát hành: 18,983,956
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
---------------------------------------------------
Khối lượng dự kiến phát hành: 7,593,591, Tỷ lệ: 100/10, Giá phát hành: 10000 VND


A = 94,952,036
4/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2018 09/03/2018 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau:5/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2017 03/04/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017

6/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2016 31/08/2016 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 19/08/2016 28/09/2016 10/1 B1-: 69,063,424
Chia tách / thưởng: 6,904,656 (1,686)
B1: 75,968,080
Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016
---------------------------------------------------
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016

HDG: 10.10.2016, giao dịch 6.904.656 cp niêm yết bổ sung (04/10/2016 09:38)
HDG: 28.9.2016, niêm yết bổ sung 6.904.656 cp (27/09/2016 11:13)


A = 75,968,080
7/ Phát hành khác 11/04/2016 11/04/2016 B1-: 68,411,884
Phát hành: 651,540
B1: 69,063,424
HDG: 11.4.2016, niêm yết bổ sung 651.540 cổ phiếu (08/04/2016 10:38)
HDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 69.062.568 cp (16/03/2016 15:29)
HDG: Đã phát hành 651.540 cp ESOP (25/02/2016 15:09)


A = 69,063,424
8/ Cổ phiếu thưởng 16/11/2015 01/12/2015 100/5 B1-: 65,154,205
Chia tách / thưởng: 3,257,679 (31)
B1: 68,411,884
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:5
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

--


HDG: 16.12.2015, niêm yết bổ sung 3.257.679 cổ phiếu (15/12/2015 09:42)


A = 68,411,884
9/ Cổ phiếu thưởng 08/07/2014 04/09/2014 100/17 B1-: 55,687,399
Chia tách / thưởng: 9,466,806 (52)
B1: 65,154,205
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:17
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2014
----
HDG: 4.9.2014, niêm yết bổ sung 9.466.806 cp (29/08/2014 15:55)


A = 65,154,205
10/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2013 13/01/2014 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2013

11/ Cổ phiếu thưởng 06/06/2013 04/09/2013 10/1 B1-: 50,624,922
Chia tách / thưởng: 5,062,477 (15)
B1: 55,687,399
Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2013
-------------
HDG: 16/9, giao dịch 5.062.477 cổ phiếu thưởng
Ngày niêm yết có hiệu lực : 04/09/2013
Ngày chính thức giao dịch : 16/09/2013


A = 55,687,399
12/ Cổ tức bằng tiền 21/02/2013 20/03/2013 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013

13/ Cổ phiếu thưởng 18/07/2012 01/10/2012 4/1 B1-: 40,499,948
Chia tách / thưởng: 10,124,974 (13)
B1: 50,624,922
Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2012
------------
HDG: 1/10 - Giao dịch 10.124.974 cổ phiếu phát hành thêm


A = 50,624,922
14/ Cổ tức bằng tiền 23/12/2011 12/01/2012 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2011

15/ Cổ tức bằng tiền 27/04/2011 12/05/2011 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 27/04/2011 08/07/2011 1/1 B1-: 20,250,000
Chia tách / thưởng: 20,249,948 (52)
B1: 40,499,948
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
------------
HDG: 8/7 - Giao dịch 20.249.948 cổ phiếu phát hành thêm (01/07/2011 16:33)


A = 40,499,948
16/ Cổ tức bằng tiền 12/01/2011 28/01/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2011

17/ Cổ tức bằng tiền 12/04/2010 06/05/2010 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 12/04/2010 26/05/2010 2/1 B1-: 13,500,000
Chia tách / thưởng: 6,750,000
B1: 20,250,000
Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2010
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2010


A = 20,250,000
Ngay giao dich dau tien: 02/02/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 13,500,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 118,681,289

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357