Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 29/11/2019 13/12/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 09/08/2018 04/09/2018 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã CK: KDC) như sau:3/ Cổ tức bằng tiền 25/07/2017 07/08/2017 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã CK: KDC) như sau:4/ Cổ tức bằng tiền 15/09/2016 27/09/2016 14% 1400đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 1.400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016

5/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2016 16/06/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2016

6/ Cổ tức bằng tiền 11/08/2015 21/08/2015 200% 20000đồng/cổ phiếu
Chia cổ tức đặc biệt năm 2015 bằng tiền mặt. 20.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015

7/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2015 20/05/2015 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015

8/ Cổ phiếu thưởng 11/09/2014 13/10/2014 5/1 B1-: 212,636,014
Chia tách / thưởng: 42,525,127 (2,076)
B1: 255,161,141
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2014

---

Ngày 09/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 948/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã CK: KDC) như sau:
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 390/QĐ-SGDHCM ngày 09/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : KDC
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 42.525.127 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo ngày đăng ký cuối cùng số 843/TB-SGDHCM ngày 03/09/2014 của SGDCK TPHCM
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 256.653.397 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.566.533.970.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/10/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 20/10/2014

C: 1,492,256

A = B1 + C = 256,653,397
9/ Cổ tức bằng tiền 17/07/2014 30/07/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2014

10/ Phát hành khác 28/05/2014 28/05/2014 B1-: 172,636,014
Phát hành: 40,000,000
B1: 212,636,014
KDC: 28.5.2015, giao dịch niêm yết bổ sung 40.000.000 cp

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 214.128.270 cổ phiếu
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/06/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 28/05/2015

C: 1,492,256

A = B1 + C = 214,128,270
11/ Phát hành khác 22/05/2014 22/05/2014 B1-: 166,136,014
Phát hành: 6,500,000
B1: 172,636,014
KDC: Quyết định niêm yết bổ sung 6.500.000 cp

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêmyết: 167.628.270 cổ phiếu ( Một trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi cổ phiếu)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổiniêm yết: 174.128.270 cổ phiếu ( Một trăm bảy mươi bốn triệu một trăm hai mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi cổ phiếu)

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/05/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọncho người lao động trong công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh Đô ngày 12/04/2013.

C: 1,492,256

A = B1 + C = 174,128,270
12/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2014 04/04/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

13/ Phát hành khác 27/02/2014 27/02/2014 B1-: 165,030,369
Phát hành: 1,105,645
B1: 166,136,014
KDC: Niêm yết bổ sung 1.105.645 cp
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 167.628.270 cổ phiếu (Một trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi cổ phiếu)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/02/2014

C: 1,492,256

A = B1 + C = 167,628,270
14/ Cổ tức bằng tiền 14/08/2013 18/09/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2013

15/ Phát hành khác 04/04/2013 04/04/2013 B1-: 165,030,369
Phát hành: 0
B1: 165,030,369
KDC: 4/4, giao dịch 14.000.000 cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược
Ngày 28/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 360/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Kinh Đô (max CK: KDC) như sau:
Sốlượng: 14.000.000 cổ phiếu ( Mười bốn triệu cổ phiếu)
Đâylà số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược của công ty theo Nghị quyết Đạihội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2011.
Tổnggiá trị chứng khoán niêm yết: 140.000.000.000đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
Ngàyniêm yết có hiệu lực: 22/02/2012
Ngàychính thức giao dịch: 04/04/2013

C: 1,492,256

A = B1 + C = 166,522,625
16/ Phát hành khác 01/03/2013 01/03/2013 B1-: 158,429,369
Phát hành: 6,601,000
B1: 165,030,369
KDC: 1/3 - giao dịch 6.601.000 cổ phiếu phát hành thêm
Ngày 22/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 133/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Kinh Đô (mã CK: KDC) như sau:
Số lượng: 6.601.000 cổ phiếu ( Sáu triệu sáu trăm lẻ một nghìn cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của côngty.
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 66.010.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ không trăm mườitriệu đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 26/02/2013
Ngày chính thức giao dịch: 01/03/2013

C: 1,492,256

A = B1 + C = 166,522,625
17/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2013 27/03/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2013

18/ Cổ phiếu thưởng 29/08/2012 26/10/2012 100/20 B1-: 132,025,625
Chia tách / thưởng: 26,403,744 (1,381)
B1: 158,429,369
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2012
----------
KDC: 26/10, giao dịch 26.403.744 cổ phiếu phát hành thêm (19/10/2012 15:28)

C: 1,492,256

A = B1 + C = 159,921,625
19/ Cổ tức bằng tiền 25/07/2012 20/09/2012 12% 1200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2012

20/ Cổ tức bằng tiền 08/03/2012 12/04/2012 12% 1200đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012

21/ Phát hành chiến lược 22/02/2012 22/02/2012 B1-: 118,025,625
Phát hành: 14,000,000
B1: 132,025,625
KDC: Quyết định niêm yết bổ sung 14.000.000 cổ phiếu

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 14.000.000
Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/02/2012

C: 1,492,256

A = B1 + C = 133,517,881
22/ Mua cổ phiếu quỹ 05/10/2011 05/10/2011 B1-: 118,484,695
Khối lượng mua: 459,070
B1: 118,025,625
KDC: Đã mua 281.550 cổ phiếu quỹ (số đính chính lại: 459070)
Giao dịch từ ngày 5/8 đến 5/10
Tổng số cp quỹ: 1.314.376

C: 1,492,256

A = B1 + C = 119,517,881
23/ Cổ tức bằng tiền 24/08/2011 19/10/2011 12% 1200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2011

24/ Phát hành khác 02/03/2011 02/03/2011 B1-: 100,243,402
Phát hành: 18,241,293
B1: 118,484,695
Ngày niêm yết và giao dịch chính thức cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE
Thông báo số 162/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Kinh Đô (MCK: KDC).

Số lượng: 18.241.293 cổ phiếu
Đây là số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phiếu NKD và Kido theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 08/05/2010 và Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 750/UBCK-GCN).
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 182.412.930.000 đồng
Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/02/2011
Ngày chính thức giao dịch: 02/03/2011.

--------------
Tổng ck niêm yết: 119.517.881
Tổng ck đang lưu hành: 118.484.695
Cổ phiếu quỹ: 1.033.186

C: 1,033,186

A = B1 + C = 119,517,881
25/ Cổ tức bằng tiền 04/10/2010 10/11/2010 12% 1200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2010

26/ Cổ phiếu thưởng 07/05/2010 22/06/2010 4/1 B1-: 80,195,523
Chia tách / thưởng: 20,047,879 (1,002)
B1: 100,243,402
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1
--------------

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Kinh Đô (MCK: KDC).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Số lượng : 20.047.879 cổ phiếu (Hai mươi triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 402/TB-SGDHCM ngày 27/04/2010.
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 200.478.790.000 đồng (Hai trăm tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/06/2010
Ngày chính thức giao dịch: 22/06/2010.

C: 1,033,186

A = B1 + C = 101,276,588
27/ Phát hành nội bộ 23/03/2010 30/03/2010 B1-: 78,513,073
Phát hành: 1,682,450
B1: 80,195,523
KDC: 30/03 giao dịch 1.682.450 cổ phiếu phát hành thêm
Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Kinh Đô.

C: 1,033,186

A = B1 + C = 81,228,709
28/ Cổ phiếu thưởng 08/12/2009 30/12/2009 10/4 B1-: 56,081,690
Chia tách / thưởng: 22,431,383 (1,293)
B1: 78,513,073
KDC: 10/12 chốt quyền chia thưởng 10:4

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.432.676 cổ phiếu

KDC: 30/12-Giao dịch 22.431.383 cp phát hành thêm (HOSE)

C: 1,033,186

A = B1 + C = 79,546,259
29/ Cổ tức bằng tiền 06/11/2009 25/12/2009 24% 2400đồng/cổ phiếu
KDC: 6/10 không hưởng quyền nhận cổ tức tỷ lệ 24% bằng tiền mặt

Theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/11/2009.

Công ty sử dụng danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 24% và thời gian thanh toán được chia 2 lần. Lần 1 sẽ chi trả vào ngày 25/11/2009 là 12% và lần 2 vào 25/12/2009 với 12% còn lại.

30/ Mua cổ phiếu quỹ 31/12/2008 31/12/2008 B1-: 56,083,875
Khối lượng mua: 2,185
B1: 56,081,690
Theo đó, từ ngày 24/12/2008 đến ngày 31/12/2008, KDC đã mua lại 2.185 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nguồn vốn để mua lại từ Lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2007, nâng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có lên 1.033.186 cổ phiếu.

C: 1,033,186

A = B1 + C = 57,114,876
31/ Cổ tức bằng tiền 01/12/2008 22/12/2008 18% 1800đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2008, 1.800 đ/cp

32/ Mua cổ phiếu quỹ 23/10/2008 23/10/2008 B1-: 56,095,790
Khối lượng mua: 11,915
B1: 56,083,875
KDC: Đã mua lại 11.915 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 11.915 cổ phiếu
Số lượng đã mua: 11.915 cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/10/2008
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.031.001 cổ phiếu.

C: 1,031,001

A = B1 + C = 57,114,876
33/ Mua cổ phiếu quỹ 22/10/2008 22/10/2008 B1-: 56,112,820
Khối lượng mua: 17,030
B1: 56,095,790
Theo đó, từ ngày 04/07/2008 đến 20/08/2008, Công ty Cổ phần Kinh Đô đã mua lại 17.030 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, nâng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có len 1.019.086 cổ phiếu.

C: 1,019,086

A = B1 + C = 57,114,876
34/ Cổ tức bằng tiền 22/07/2008 27/08/2008 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/07/2008 29/08/2008 100/22 B1-: 45,997,609
Chia tách / thưởng: 10,115,211 (4,263)
B1: 56,112,820
Cổ tức đợt 2/2007, 900 đ/cp
---------------------------------------------------
KDC: giao dịch bổ sung 10.115.211 cổ phiếu trên HOSE từ 29/8

Sở GDCK Tp.HCM thông báo, ngày 29/8/2008 Sở sẽ đưa vào niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Kinh Đô

C: 1,002,056

A = B1 + C = 57,114,876
35/ Mua cổ phiếu quỹ 15/04/2008 15/04/2008 B1-: 46,999,665
Khối lượng mua: 1,002,056
B1: 45,997,609
Theo đó, Công ty đã mua xong 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 14/2/2008 đến ngày 15/4/2008. Sau khi thực hiện xong giao dịch thì hiện tại KDC có 1.002.056 cổ phiếu quỹ.

C: 1,002,056

A = B1 + C = 46,999,665
36/ Phát hành chiến lược 25/12/2007 14/01/2008 B1-: 35,999,665
Phát hành: 11,000,000
B1: 46,999,665
KDC: 14/1-Chính thức giao dịch 11 triệu cổ phiếu phát hành thêm ===========
KDC: Thông báo về việc hoàn tất chào bán 11 triệu cổ phần
===========
1. Nhân viên – Công nhân: 1.000.000 cổ phần .

2. Cổ đông chiến lược: 1.000.000 cổ phần .

3. Nhà đầu tư lớn: 9.000.000 cổ phần .


A = 46,999,665
37/ Cổ tức bằng tiền 24/09/2007 24/10/2007 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2007, 900 đ/cp

38/ Cổ phiếu thưởng 03/05/2007 27/06/2007 10/2 B1-: 29,999,980
Chia tách / thưởng: 5,999,685 (311)
B1: 35,999,665
Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10:2
============
KDC: Thông báo ngày ĐKCC cho việc phát hành 5.999.996 cổ phiếu thưởng
=============
Ngày chính thức giao dịch: 27/06/2007

KDC: Chính thức niêm yết và giao dịch 5.999.685 cổ phiếu phát hành thêm


A = 35,999,665
39/ Cổ tức bằng tiền 12/03/2007 16/04/2007 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2006, 900 đ/cp

40/ Cổ tức bằng tiền 25/10/2006 15/11/2006 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2006, 900 đ/cp

41/ Cổ phiếu thưởng 22/05/2006 28/06/2006 10/2 B1-: 25,000,000
Chia tách / thưởng: 4,999,980 (20)
B1: 29,999,980
KDC: Chính thức phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng thưởng tỷ lệ 10:2
==========
KDC: 28/6-Chính thức giao dịch 4.999.980 cổ phiếu phát hành thêm


A = 29,999,980
42/ Cổ tức bằng tiền 13/03/2006 20/04/2006 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2005, 800 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 12/12/2005 ### Khoi luong niem yet lan dau: 25,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 256,653,397

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357