Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh - SGD


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 14/11/2019 29/11/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 04/04/2019 19/04/2019 2% 200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP

3/ Cổ tức bằng tiền 30/01/2019 20/02/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

4/ Cổ tức bằng tiền 09/02/2018 19/03/2018 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGD của CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 23/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, địa chỉ 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau bằng văn bản.
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 19/03/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP sách giáo dục tại TP.HCM (363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 19/03/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

5/ Cổ tức bằng tiền 03/02/2017 20/03/2017 9% 900đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2017

6/ Cổ tức bằng tiền 16/02/2016 21/03/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2016

7/ Cổ tức bằng tiền 05/01/2015 09/03/2015 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2015

8/ Cổ tức bằng tiền 17/01/2014 20/03/2014 12% 1200đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2014

9/ Cổ tức bằng tiền 23/01/2013 25/02/2013 14% 1400đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 1.400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2013

10/ Cổ tức bằng tiền 10/01/2012 20/02/2012 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2012

11/ Cổ tức bằng tiền 03/03/2011 11/04/2011 3% 300đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt đợt 2 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2011

12/ Cổ tức bằng tiền 24/08/2010 15/09/2010 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2010

13/ Mua cổ phiếu quỹ 07/03/2010 07/03/2010 B1-: 4,137,000
Khối lượng mua: 100,000
B1: 4,037,000
SGD: Đã mua 100.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
8. Ngày kết thúc giao dịch: 7/3/2010

C: 100,000

A = B1 + C = 4,137,000
14/ Cổ tức bằng tiền 01/02/2010 05/03/2010 2% 200đồng/cổ phiếu
C. t.c ..t 2/2009, 200 ./cp

15/ Cổ tức bằng tiền 07/08/2009 03/09/2009 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2009, 1.000 đ/cp

16/ Phát hành hiện hữu 28/04/2009 01/10/2009 1/2(giá: 10,000) B1-: 1,500,000
Phát hành: 2,637,000 (363,000)
B1: 4,137,000
SGD: 28/4 không hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:2 với giá 10.000 đồng

SGD: 1/10-Chính thức giao dịch 2.637.000 cp niêm yết bổ sung


A = 4,137,000
17/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2009 20/04/2009 6% 600đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2008, 600 đ/cp

18/ Cổ tức bằng tiền 18/09/2008 15/10/2008 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2008, 1000 đồng/cổ phiếu

19/ Cổ tức bằng tiền 10/03/2008 03/04/2008 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2007, 1.000 đ/cp

20/ Cổ tức bằng tiền 17/10/2007 12/11/2007 6% 600đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2007, 600 đ/cp

21/ Cổ phiếu thưởng 07/06/2007 27/08/2007 2/1 B1-: 1,000,000
Chia tách / thưởng: 500,000
B1: 1,500,000
Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 2:1


A = 1,500,000
Ngay giao dich dau tien: 28/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 1,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 4,137,000

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357