Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - VNM


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 16/09/2019 26/09/2019 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2019 26/06/2019 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

3/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2018 28/02/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

4/ Cổ tức bằng tiền 05/09/2018 26/09/2018 20% 2000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/09/2018 27/09/2018 5/1 B1-: 1,451,453,429
Chia tách / thưởng: 290,234,364 (56,322)
B1: 1,741,687,793
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
---------------------------------------------------
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1


A = 1,741,687,793
5/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2018 26/06/2018 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:6/ Cổ tức bằng tiền 28/12/2017 30/03/2018 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bổ sung đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:7/ Cổ tức bằng tiền 14/08/2017 31/08/2017 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:8/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2017 22/05/2017 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt (mã CK: VNM) như sau:9/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2016 31/08/2016 40% 4000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 19/08/2016 20/09/2016 5/1 B1-: 1,209,549,924
Chia tách / thưởng: 241,903,505 (6,480)
B1: 1,451,453,429
Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016

---


VNM: 20.9.2016, giao dịch 241.903.505 cp niêm yết bổ sung (09/09/2016 17:01)
VNM: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.451.453.429 cp (30/08/2016 13:39)


A = 1,451,453,429
10/ Bán cổ phiếu quỹ 06/08/2016 06/08/2016 B1-: 1,209,233,814
Khối lượng bán: -316,110
B1: 1,209,549,924
Ban co phieu quy


A = 1,209,549,924
11/ Phát hành khác 05/08/2016 05/08/2016 B1-: 1,200,346,083
Phát hành: 8,887,731
B1: 1,209,233,814
VNM: 5.8.2016, niêm yết bổ sung 8.887.731 cp

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.209.549.924 cổ phiếu (Một tỷ hai trăm lẻ chín triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm hai mươi bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 12.095.499.240.000 đồng (Mười hai nghìn không trăm chín mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/08/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên theo
chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

C: 316,110

A = B1 + C = 1,209,549,924
12/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2016 16/06/2016 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016

13/ Cổ tức bằng tiền 05/08/2015 04/09/2015 40% 4000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/08/2015 15/09/2015 5/1 B1-: 1,000,325,289
Chia tách / thưởng: 200,020,794 (44,264)
B1: 1,200,346,083
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015

--

VNM: 15.9.2015, giao dịch 200.020.794 cp niêm yết bổ sung (09/09/2015 09:23)

C: 316,110

A = B1 + C = 1,200,662,193
14/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2014 05/09/2014 20% 2000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/08/2014 22/09/2014 5/1 B1-: 833,639,686
Chia tách / thưởng: 166,685,603 (42,334)
B1: 1,000,325,289
Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014
--

VNM: 22.9.2014, niêm yết bổ sung 166.685.603 cổ phiếu (18/09/2014 17:24)

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 833.955.796 cổ phiếu ( Tám trăm ba mươi ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi sáu cổ phiếu)


- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.000.641.399 cổ phiếu ( Một tỷ sáu trăm bốn mươi mốt ngàn ba trăm chín mươi chín cổ phiếu)

C: 316,110

A = B1 + C = 1,000,641,399
15/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2014 30/05/2014 20% 2000đồng/cổ phiếu
Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014

16/ Cổ tức bằng tiền 16/12/2013 03/01/2014 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng thêm cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2013

17/ Cổ tức bằng tiền 20/08/2013 06/09/2013 20% 2000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2013

18/ Cổ tức bằng tiền 14/06/2013 28/06/2013 18% 1800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2013

19/ Cổ phiếu thưởng 19/12/2012 25/01/2013 2/1 B1-: 555,798,644
Chia tách / thưởng: 277,841,042 (58,280)
B1: 833,639,686
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2012
-----------
VNM: 25/01, giao dịch 277.841.042 cổ phiếu phát hành thêm (21/01/2013 18:26)

C: 316,110

A = B1 + C = 833,955,796
20/ Cổ tức bằng tiền 21/08/2012 06/09/2012 20% 2000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2012

21/ Cổ tức bằng tiền 06/04/2012 25/04/2012 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 của bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012

22/ Mua cổ phiếu quỹ 22/02/2012 22/02/2012 B1-: 555,816,744
Khối lượng mua: 18,100
B1: 555,798,644
đã mua 18100 cp quỹ??

C: 316,110

A = B1 + C = 556,114,754
23/ Mua cổ phiếu quỹ 21/02/2012 21/02/2012 B1-: 556,003,334
Khối lượng mua: 186,590
B1: 555,816,744
VNM: Đã mua 50.870 dịch cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện 21/2/2012
Tổng số cp quỹ hiện có: 298.010

C: 298,010

A = B1 + C = 556,114,754
24/ Cổ phiếu thưởng 29/11/2011 30/12/2011 2/1 B1-: 370,714,130
Chia tách / thưởng: 185,289,204 (67,861)
B1: 556,003,334
Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2011
---------

VNM: 30/12 - giao dịch 185.289.204 cổ phiếu phát hành thêm (23/12/2011 16:08)

C: 111,420

A = B1 + C = 556,114,754
25/ Cổ tức bằng tiền 13/09/2011 30/09/2011 20% 2000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011

26/ Mua cổ phiếu quỹ 25/08/2011 25/08/2011 B1-: 370,721,660
Khối lượng mua: 7,530
B1: 370,714,130
VNM: Đã mua 7.530 cổ phiếu quỹ
số lượng cp đăng ký mua:7.530
số lượng cp quỹ hiện có: 111.420 cổ phiếu
thời gian thực hiện 23/08/2011 đến 25/08/2011

C: 111,420

A = B1 + C = 370,825,550
27/ Phát hành nội bộ 01/07/2011 01/07/2011 B1-: 356,466,750
Phát hành: 14,254,910
B1: 370,721,660
VNM: 1/7 - Giao dịch 14.254.910 cổ phiếu phát hành thêm

-Ngày niêm yết có hiệu lực: 27/6/2011
-Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2011
HSX

C: 103,890

A = B1 + C = 370,825,550
28/ Mua cổ phiếu quỹ 06/06/2011 06/06/2011 B1-: 356,475,450
Khối lượng mua: 8,700
B1: 356,466,750
VNM: Đã mua 8.700 cổ phiếu quỹ
SỐ cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện: 103.890
Thời gian thực hiện:06/06/2011

C: 103,890

A = B1 + C = 356,570,640
29/ Mua cổ phiếu quỹ 13/05/2011 13/05/2011 B1-: 356,496,870
Khối lượng mua: 21,420
B1: 356,475,450
VNM: Đã mua 21.420 cổ phiếu quỹ
-Thời gian thực hiện 13/05/2011
-SỐ cp63 phiếu quỹ sau khi giao dịch: 95.190 cp

C: 95,190

A = B1 + C = 356,570,640
30/ Mua cổ phiếu quỹ 09/04/2011 09/04/2011 B1-: 356,504,620
Khối lượng mua: 7,750
B1: 356,496,870
VNM: Đã mua 7.750 cổ phiếu quỹ (08/04/2011 13:48)

Số lượng cổ phiếu hiện có: 73.770

C: 73,770

A = B1 + C = 356,570,640
31/ Phát hành nội bộ 08/04/2011 08/04/2011 B1-: 353,006,100
Phát hành: 3,498,520
B1: 356,504,620
VNM: 08/04 - Giao dịch 3.498.520 cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 01/04/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 365/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:
Số lượng: 3.498.520 cổ phiếu(Ba triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn năm trăm hai mươicổ phiếu)
Đây là số cổ phiếuphát hành cho cán bộ công nhân viên. Số cổ phiếu này hiện đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

C: 66,020

A = B1 + C = 356,570,640
32/ Phát hành khác 11/03/2011 11/03/2011 B1-: 351,199,280
Phát hành: 1,806,820
B1: 353,006,100
Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE
Ngày 07/03/2011, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có Thông báo số 231/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (MCK: VNM).

Số lượng: 1.806.820 cổ phiếu (Một triệu tám trăm lẻ sáungàn tám trăm hai mươi cổ phiếu)
Đâylà số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên năm 2010.
Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 18.068.200.000 đồng (Mười tám tỷ không trăm sáu mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng)
Ngày niêm yết có hiệu lực: 02/03/2010
Ngày chính thức giao dịch: 11/03/2011.

C: 66,020

A = B1 + C = 353,072,120
33/ Mua cổ phiếu quỹ 24/12/2010 24/12/2010 B1-: 351,228,150
Khối lượng mua: 28,870
B1: 351,199,280
Số lượng đăng ký mua lại: 4.480 cổ phiếu
Số lượng đã thực hiện: 4.480 cổ phiếu
Thời gian thực hiện: Ngày 24/12/2010
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 66.020 cổ phiếu

C: 66,020

A = B1 + C = 351,265,300
34/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2010 31/08/2010 30% 3000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2010

35/ Cổ tức bằng tiền 08/04/2010 27/04/2010 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền bổ sung sau 6 năm cổ phần hóa 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2010

36/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2010 26/03/2010 10% 1000đồng/cổ phiếu
C. t.c ..t 2/2009, 1.000 ./cp

37/ Cổ phiếu thưởng 18/09/2009 21/10/2009 1/1 B1-: 175,624,990
Chia tách / thưởng: 175,603,160 (21,830)
B1: 351,228,150
VNM: Phát hành CP thưởng tỷ lệ 1:1, ngày GDKHQ 18/9/2009
Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành : 175.640.310 cp
(-21830)

03:47 PM VNM: 21/10-Chính thức giao dịch 175.624.990 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)

C: 37,150

A = B1 + C = 351,265,300
38/ Mua cổ phiếu quỹ 17/09/2009 17/09/2009 B1-: 175,646,820
Khối lượng mua: 21,830
B1: 175,624,990
đã mua 28130 cổ phiếu quỹ

C: 37,150

A = B1 + C = 175,662,140
39/ Mua cổ phiếu quỹ 03/09/2009 03/09/2009 B1-: 175,662,140
Khối lượng mua: 15,320
B1: 175,646,820
VNM: Đã mua 15.320 cổ phiếu quỹ


Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) thông báo kết quả mua cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua : 15.320 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 15.320 CP.
Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 15.320 CP.
Thời gian thực hiện giao dịch: 3/9/2009

C: 15,320

A = B1 + C = 175,662,140
40/ Cổ tức bằng tiền 20/07/2009 05/08/2009 20% 2000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2009, 2.000 đ/cp

41/ Phát hành nội bộ 10/07/2009 10/07/2009 B1-: 175,297,500
Phát hành: 364,640
B1: 175,662,140
Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (MCK: VNM).


Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng: 364.640 cổ phiếu (ba trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên

Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 3.646.400.000 đồng (ba tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 02/07/2009

Ngày chính thức giao dịch: 10/07/2009.


A = 175,662,140
42/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2008 15/12/2008 19% 1900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2008, 1.900 đ/cp

43/ Cổ tức bằng tiền 18/08/2008 05/09/2008 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2008, 1000 đồng/cổ phiếu

44/ Cổ tức bằng tiền 17/04/2008 09/05/2008 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2007, 1.000 đ/cp

45/ Cổ tức bằng tiền 27/06/2007 16/07/2007 19% 1900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2007, 1.900 đ/cp

46/ Cổ tức bằng tiền 31/01/2007 15/02/2007 10% 1000đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 31/01/2007 04/05/2007 20/1(giá: 10,000) B1-: 166,950,000
Phát hành: 8,347,500
B1: 175,297,500
Cổ tức đợt 2/2006, 1.000 đ/cp
---------------------------------------------------
2. Phát hành thêm 8.347.500CP cho CĐ hiện tại theo phương thức phát hành quyền mua cho các CĐ hiện tại với tỷ lệ 20:1

08:41 AM VNM: TB ngày 4/5 là ngày GD chính thức 8.325.670 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)


A = 175,297,500
47/ Phát hành khác 15/11/2006 30/01/2007 B1-: 159,000,000
Phát hành: 7,950,000
B1: 166,950,000
30/1-Chính thức giao dịch 7,95 triệu cổ phiếu phát hành thêm
========================
Ngày 15/11/2006, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 66/UBCK-DKPH chấp thuận cho CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phát hành thêm 18.050.475 cổ phiếu để đầu tư, mở rộng HĐ SXKD và tái cơ cấu tài chính Công ty (tổng lượng vốn cần huy động: 665.454.750.000 đồng), chia thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Phát hành riêng lẻ 7.950.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư lớn theo hình thức chào giá cạnh tranh với giá bảo lãnh phát hành là 71.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Vinamilk được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành.
Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM;
Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: CTCP Chứng khoán Bảo Việt: Trụ sở: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM
Giai đoạn 2: Phát hành 8.347.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện tại theo phương thức phát hành quyền mua (tỷ lệ thực hiện quyền 20: 1) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2007.
Giai đoạn 3: Phát hành 1.752.975 cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên chủ chốt với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2007.


A = 166,950,000
48/ Cổ tức bằng tiền 28/06/2006 14/07/2006 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2006, 900 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 19/01/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 159,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 1,741,687,793

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357