Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BID


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 8,751,685 9,101,188 8,545,052 9,339,940 8,150,983
Giá Vốn Hàng Bán 25,517,995 25,099,488 23,492,434 23,563,444 22,179,909
Lợi Nhuận Gộp -16,766,310 -15,998,300 -14,947,382 -14,223,504 -14,028,926
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 1,491,564 1,292,748 1,507,435 1,555,794 1,631,999
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 1,943,319 1,958,394 1,627,188 2,046,866 1,632,707
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,512,899 4,218,138 2,997,973 4,877,679 4,242,377
Tổng Chi phí hoạt động 6,947,782 7,469,280 6,132,596 8,480,339 7,507,083
Doanh thu hoạt động
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 1,050,326 1,091,942 876,466 1,009,307 820,219
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 342,412 412,152 322,487 242,224 360,678
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 175,004 48,795 38,741 -36,476 -3,252
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -2,309 125,164 -389,069 13,110 241,847
Thu nhập từ hoạt động khác 1,203,678 1,123,995 1,264,179 956,591 1,270,392
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 67,268 62,287 47,403 99,621 25,026
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,836,379 2,864,335 2,160,207 2,284,377 2,714,910
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,075,165 7,747,385 7,707,286 6,746,638 6,623,516
Lợi nhuận khác -5,755,970 -5,559,282 -5,186,551 -4,528,170 -4,339,726
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,319,195 2,188,103 2,520,735 2,218,468 2,283,790
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -445,022 -441,858 -496,006 -493,361 -473,461
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 60,293 33,179 55,369 11,017 57,289
Tổng Chi phí lợi nhuận -384,729 -408,679 -440,637 -482,344 -416,172
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,874,173
(1,813,880)
1,746,245
(1,713,066)
2,024,729
(1,969,360)
1,725,107
(1,714,090)
1,810,329
(1,753,040)
Khối Lượng 3,418,715,334 3,418,715,334 3,418,715,334 3,418,715,334 3,418,715,334
Giá Cuối Kỳ 38.8 31.2 35.2 33.8 34.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,109
(2,109)
2,091
(2,091)
2,150
(2,150)
2,152
(2,152)
2,435
(2,435)
PE 18.4 14.9 16.4 15.7 14.2
Giá Sổ Sách 16.5 15.9 15.7 15.1 15.7

 

Ngân hàng- Bảo hiểm:    VCB    BID    TCB    CTG    MBB    VPB    BVH    ACB    HDB    EIB    STB    TPB    VIB    BAB    PVI    SHB    LPB    VBB    NVB    BIC


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357