Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 - C32


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 207,104 197,464 129,971 196,252 198,767
Giá Vốn Hàng Bán 178,804 156,218 108,599 168,905 146,011
Lợi Nhuận Gộp 28,300 41,245 21,372 27,347 52,756
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,224 3,342 2,332 2,175 1,895
     Trong đó: Chi phí lãi vay 4,223 3,342 2,332 2,138 2,403
Chi phí bán hàng 6,834 7,271 6,461 6,431 5,304
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,915 4,035 5,163 5,196 5,370
Tổng Chi phí hoạt động 15,973 14,648 13,956 13,802 12,569
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,114 4,991 1,685 3,206 1,801
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 16,017 33,552 9,102 16,751 41,988
Lợi nhuận khác 125 -411 69 123 531
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16,141 33,141 9,170 16,874 42,520
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,793 2,884 1,861 3,120 8,642
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A 2,654 N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -14 -6 N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,779 5,532 1,861 3,120 8,642
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,334
(13,348)
27,597
(27,603)
7,309
(7,309)
13,754
(13,754)
33,877
(33,877)
Khối Lượng 15,030,145 15,030,145 15,030,145 15,030,145 15,030,145
Giá Cuối Kỳ 20.1 25.7 26.4 23.6 26.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,126
(4,126)
5,492
(5,492)
6,661
(6,661)
6,994
(6,994)
7,439
(7,439)
PE 4.9 4.7 4.0 3.4 3.6
Giá Sổ Sách 33.7 32.8 31.6 33.6 33.8

 

Xây Dựng:    ROS    VCG    DXG    CTD    DIG    VCP    HBC    TV2    CC1    VLB    HAN    THG    LIC    VC3    HC3    ICN    SC5    VNE    C32    TV1


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357