Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long - CCL


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 155,061 103,400 77,586 109,412 87,833
Giá Vốn Hàng Bán 135,326 88,340 61,473 85,596 75,642
Lợi Nhuận Gộp 19,735 15,060 16,113 23,817 12,192
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,128 4,009 3,904 7,780 2,044
     Trong đó: Chi phí lãi vay 4,128 4,008 3,902 7,778 2,042
Chi phí bán hàng 78 86 74 43 85
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,734 1,562 1,331 2,062 1,428
Tổng Chi phí hoạt động 5,940 5,657 5,309 9,885 3,557
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 932 1,574 378 431 387
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,726 10,976 11,183 14,362 9,022
Lợi nhuận khác -65 -78 N/A 20 -68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14,661 10,898 11,183 14,383 8,954
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,677 3,545 2,162 -1,793 1,722
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A -1,476 N/A 4,769 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 67 63 37 80 126
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,744 2,132 2,199 3,056 1,848
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12,050
(11,983)
8,892
(8,829)
9,057
(9,020)
11,487
(11,407)
7,359
(7,233)
Khối Lượng 47,499,885 47,499,885 47,499,885 47,499,885 47,499,885
Giá Cuối Kỳ 9.3 5.6 2.9 2.7 3.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
868
(868)
768
(768)
758
(758)
677
(677)
591
(591)
PE 10.7 7.3 3.9 4.0 5.3
Giá Sổ Sách 11.7 11.6 11.5 11.3 11.1

 

Đầu tư phát triển:    SDI    SAM    FIT    DVP    ND2    SEB    IDI    HHS    VCR    FDC    LGL    TCD    CCL    HLD    EID    SJF    SED    FTM    DAD    CLG


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357