Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - IJC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 780,772 364,847 261,599 286,402 284,179
Giá Vốn Hàng Bán 655,414 173,513 133,563 195,732 156,426
Lợi Nhuận Gộp 125,358 191,334 128,036 90,670 127,753
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 26,648 28,575 21,884 27,745 27,310
     Trong đó: Chi phí lãi vay 16,157 18,197 11,582 16,946 16,799
Chi phí bán hàng 12,503 9,401 12,047 15,402 8,435
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,580 11,256 13,083 10,980 12,091
Tổng Chi phí hoạt động 53,731 49,232 47,014 54,127 47,836
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,822 2,796 1,468 1,991 1,711
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 74,448 144,899 82,490 38,534 81,628
Lợi nhuận khác 2,583 -1,381 1,043 1,993 3,625
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 77,032 143,518 83,533 40,527 85,253
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 12,632 26,781 14,605 6,774 15,037
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 12,632 26,781 14,605 6,774 15,037
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 64,400
(64,400)
116,737
(116,737)
68,928
(68,928)
33,753
(33,753)
70,216
(70,216)
Khối Lượng 137,097,323 137,097,323 137,097,323 137,097,323 137,097,323
Giá Cuối Kỳ 13.6 9.6 10.5 7.0 7.8
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,070
(2,070)
2,113
(2,113)
1,807
(1,807)
1,699
(1,699)
1,778
(1,778)
PE 6.6 4.5 5.8 4.1 4.4
Giá Sổ Sách 13.2 12.7 13.2 12.7 12.5

 

Bất Động Sản:    VIC    VHM    VRE    NVL    KDH    SDI    REE    PDR    DXG    NLG    KBC    DIG    HDG    HAG    FLC    ITA    SCR    NBB    IJC    SJS


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357