Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido - KDC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 1,854,162 1,674,730 1,550,734 1,895,441 1,930,643
Giá Vốn Hàng Bán 1,418,096 1,190,062 1,233,578 1,641,435 1,561,392
Lợi Nhuận Gộp 436,066 484,668 317,156 254,005 369,250
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 43,982 49,731 31,321 37,166 38,877
     Trong đó: Chi phí lãi vay 43,002 44,451 37,613 31,688 33,859
Chi phí bán hàng 289,848 323,182 248,135 213,231 310,418
Chi phí quản lý doanh nghiệp 114,779 115,297 102,593 100,235 103,000
Tổng Chi phí hoạt động 448,609 488,210 382,049 350,632 452,295
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 34,361 43,360 42,975 92,387 49,845
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 72,418 93,515 52,491 91,026 32,688
Lợi nhuận khác 344 -1,957 9,046 228 4,627
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 72,762 91,558 61,537 91,254 37,315
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 27,214 39,320 8,086 -3,971 7,949
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -7,505 -18,583 10,550 19,781 -10,524
Lợi ích của cổ đông thiểu số 32,129 26,899 37,155 35,810 24,412
Tổng Chi phí lợi nhuận 51,838 47,636 55,791 51,620 21,837
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 85,182
(53,053)
97,719
(70,820)
80,057
(42,902)
111,254
(75,444)
64,303
(39,891)
Khối Lượng 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141 255,161,141
Giá Cuối Kỳ 19.3 18.3 20.1 23 27.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
949
(949)
898
(898)
622
(622)
454
(454)
158
(158)
PE 20.4 20.3 32.3 50.7 173.0
Giá Sổ Sách 32.4 32.3 32.9 32.8 33

 

Thực Phẩm:    VNM    SAB    MSN    MCH    BHN    SBT    QNS    GTN    VCF    KDC    VSN    DBC    HHC    IFS    VOC    BSQ    SMB    FMC    NAF    CMF


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357