Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - PAC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 677,491 825,218 760,906 668,598 769,592
Giá Vốn Hàng Bán 592,306 677,908 664,633 582,787 633,582
Lợi Nhuận Gộp 85,184 147,310 96,273 85,811 136,010
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 14,249 18,406 16,301 13,947 21,846
     Trong đó: Chi phí lãi vay 14,330 16,009 14,613 16,032 11,323
Chi phí bán hàng 26,615 70,897 36,597 14,654 57,624
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,420 14,383 11,240 13,656 7,176
Tổng Chi phí hoạt động 55,284 103,686 64,138 42,257 86,646
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 14,839 12,242 13,398 15,380 12,820
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 44,739 55,866 45,533 58,933 62,184
Lợi nhuận khác 1,044 143 -31 673 283
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,783 56,009 45,501 59,606 62,467
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,363 10,526 9,346 12,974 12,354
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -431 748 N/A -989 156
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 10,932 11,274 9,346 11,985 12,510
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34,851
(34,851)
44,735
(44,735)
36,156
(36,156)
47,621
(47,621)
49,957
(49,957)
Khối Lượng 46,475,609 46,475,609 46,475,609 46,475,609 46,475,609
Giá Cuối Kỳ 26.4 33.3 35.9 36.1 40.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,515
(3,515)
3,840
(3,840)
3,507
(3,507)
3,362
(3,362)
2,923
(2,923)
PE 7.5 8.7 10.2 10.7 13.7
Giá Sổ Sách 14.5 13.8 13.7 12.9 13.3

 

Sản Xuất - Kinh doanh:    VGT    TLG    DHC    VGG    SAM    NSC    LIX    PAC    TCM    NET    TIX    SSC    RAL    SHI    TNG    TTF    DQC    GDT    EVE    TVT


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357