Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank - TCB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Doanh Thu Thuần 3,622,066 3,124,025 3,359,469 2,959,012 3,116,905
Giá Vốn Hàng Bán 6,272,798 5,864,332 6,002,834 5,576,449 5,677,781
Lợi Nhuận Gộp -2,650,732 -2,740,307 -2,643,365 -2,617,437 -2,560,876
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 978,914 965,478 990,402 1,351,481 875,759
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 1,204,502 1,177,837 888,172 1,750,460 1,171,873
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,794,313 1,571,063 1,610,310 2,108,849 1,314,671
Tổng Chi phí hoạt động 3,977,729 3,714,378 3,488,884 5,210,790 3,362,303
Doanh thu hoạt động
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 738,126 830,800 568,869 1,422,599 932,136
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 18,069 110,905 9,162 -12,948 48,455
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 111,482 69,254 84,597 53,396 116,620
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 445,702 86,393 63,970 52,930 -39,389
Thu nhập từ hoạt động khác 419,130 466,226 308,527 580,376 460,416
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 4,016 146 34 N/A N/A
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,736,525 1,563,724 1,035,159 2,096,353 1,518,238
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,564,278 3,116,686 2,784,318 2,946,516 3,320,472
Lợi nhuận khác -365,730 -71,981 -167,329 -59,710 -742,614
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,198,548 3,044,705 2,616,989 2,886,806 2,577,858
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -615,956 -612,023 -524,880 -622,057 -518,294
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 28,363 23,843 9,284 11,222 N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -587,593 -588,180 -515,596 -610,835 -518,294
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,582,592
(2,554,229)
2,432,682
(2,408,839)
2,092,109
(2,082,825)
2,264,749
(2,253,527)
2,059,564
(2,059,564)
Khối Lượng 3,496,592,160 3,496,592,160 3,496,592,160 3,496,592,160 3,496,592,160
Giá Cuối Kỳ 23.4 20.4 25.6 25.9 29.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,660
(2,660)
2,518
(2,518)
2,430
(2,430)
2,420
(2,420)
2,507
(2,507)
PE 8.8 8.1 10.5 10.7 11.6
Giá Sổ Sách 16.8 16.1 15.4 14.8 14.2

 

Ngân hàng- Bảo hiểm:    VCB    BID    TCB    CTG    MBB    BVH    VPB    ACB    HDB    EIB    STB    TPB    VIB    BAB    PVI    SHB    LPB    VBB    BIC    NVB


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357