Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng - BED


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - BED


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 27/08/2012 Trần Thị Tú Quỳnh (Vợ Ông Lê Mạnh - TVHĐQT --- Đăng ký bán 11,500
2 23/08/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Đăng ký bán 2,005
3 17/07/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Đăng ký bán 2,005
4 11/07/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Bán 3,000
5 11/07/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 3,800
6 14/06/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 3,900
7 12/06/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Đăng ký bán 5,005
8 08/06/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 8,600
9 05/06/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Bán 10,000
10 16/05/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 12,505
11 15/05/2012 Trương Thị Hảo Phó Giám đốc Đăng ký bán 10,000
12 10/05/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 10,500
13 13/04/2012 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Mua 10,000
14 12/03/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 13,055
15 07/03/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 16,000
16 17/02/2012 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 11,000
17 11/01/2012 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 14,505
18 11/01/2012 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 5,005
19 30/12/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 11,500
20 03/11/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 26,100
21 27/10/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 19,200
22 12/10/2011 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 5,005
23 07/10/2011 Hồ Hữu Khải Thành viên HĐQT Bán 5,500
24 01/09/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 45,300
25 25/08/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 44,700
26 24/08/2011 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Bán 8,900
27 10/08/2011 Hồ Hữu Khải Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5,500
28 27/06/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 90,000
29 27/06/2011 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 9,500
30 23/06/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 13,700
31 20/06/2011 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Bán 1,900
32 26/04/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 13,700
33 26/04/2011 Trương Thị Hảo Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 10,000
34 20/04/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 15,800
35 22/02/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 29,405
36 18/02/2011 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 14,900
37 22/12/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 44,305
38 14/12/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 17,400
39 19/10/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Đăng ký bán 2,000
40 19/10/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Bán 2,000
41 18/10/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 61,705
42 10/10/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 41,900
43 06/10/2010 Kiều Thị Thu Liễu (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Bán 200
44 13/08/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 103,605
45 12/08/2010 Kiều Thị Mai (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 10,000
46 12/08/2010 Kiều Thị Thu Liễu (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 7,000
47 12/08/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Đăng ký bán 2,000
48 31/07/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 60,210
49 31/07/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 165,465
50 31/07/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Bán 1,000
51 31/07/2010 Nguyễn Văn Thành (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Bán 5,900
52 31/07/2010 Kiều VănToàn (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Bán 2,000
53 04/06/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 159,815
54 03/06/2010 Kiều VănToàn (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 2,000
55 03/06/2010 Kiều Thị Thu Liễu (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 7,000
56 03/06/2010 Kiều Thị Mai (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 10,000
57 03/06/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Đăng ký bán 3,000
58 03/06/2010 Kiều Văn Thành (Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 5,900
59 30/05/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 23,400
60 25/05/2010 Kiều Văn Thành (Chồng bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Mua 13,100
61 16/05/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Bán 3,000
62 20/04/2010 Hồ Hơn --- Mua 172,000
63 05/04/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 183,215
64 31/03/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Mua 7,200
65 29/03/2010 Nguyễn Văn Thành (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 14,000
66 29/03/2010 Kiều VănToàn (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 2,000
67 17/03/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Đăng ký bán 6,000
68 01/03/2010 Nguyễn Văn Cần Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 190,415
69 06/02/2010 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Đăng ký bán 6,000
70 26/11/2009 Nguyễn Văn Thành (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Bán 29,000
71 02/11/2009 Nguyễn Thị Diễn (người liên quan ông Nguyễn Văn Cần - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 4,500
72 02/11/2009 Nguyễn Thị Yến (người liên quan ông Nguyễn Văn Cần - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 10,300
73 02/11/2009 Nguyễn Thị Thanh Thu (người liên quan ông Nguyễn Văn Cần - CTHĐQT) --- Đăng ký bán 2,100
74 28/10/2009 Kiều Thị Thu Liễu (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 7,000
75 28/10/2009 Nguyễn Văn Thành (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 29,000
76 28/10/2009 Kiều Thế Phong (người liên quan Bà Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 1,500
77 28/10/2009 Trương Thị Thu Hằng (Người liên quan trương Thị Hảo - PCT HĐQT) --- Đăng ký bán 6,000
78 28/10/2009 Kiều VănToàn (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 2,000
79 28/10/2009 Kiều Thị Mai (Người liên quan Kiều Thị Khánh Phương - TVBKS) --- Đăng ký bán 10,000


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357