Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội - BTH


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - BTH


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 27/12/2012 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Mua 1,000
2 11/04/2012 Lê Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 10,133
3 28/10/2011 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Đăng ký mua 20,000
4 17/08/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Mua 80,000
5 29/07/2011 Trần Thị Thược Thành viên Ban kiểm soát Bán 500
6 27/06/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Đăng ký mua 80,000
7 15/06/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Mua 53,900
8 04/05/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Đăng ký mua 50,000
9 26/04/2011 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Đăng ký mua 10,000
10 21/04/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Mua 40,000
11 15/04/2011 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Mua 2,900
12 15/03/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Đăng ký mua 40,000
13 03/03/2011 Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam --- Mua 5,000
14 16/02/2011 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Đăng ký mua 10,000
15 07/02/2011 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Mua 3,200
16 25/01/2011 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Mua 900
17 25/01/2011 Trần Thị Thược Thành viên Ban kiểm soát Bán 500
18 13/12/2010 Tôn Long Ngà Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 13,500
19 08/12/2010 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Đăng ký mua 15,000
20 02/12/2010 Trần Thị Thược Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 8,580
21 29/11/2010 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Đăng ký mua 3,000
22 24/11/2010 Trần Thị Thược Thành viên Ban kiểm soát Bán 3,000
23 23/11/2010 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Bán 14,000
24 08/10/2010 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Bán 3,000
25 28/09/2010 Đoàn Hương Sơn (bố ông Đoàn Thế Dũng - TGĐ) --- Đăng ký bán 33,500
26 27/09/2010 Trần Thị Thược Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 10,000
27 23/09/2010 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Đăng ký bán 20,000
28 17/09/2010 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TVHĐQT) --- Bán 20,000
29 12/08/2010 Nguyễn Nhất Việt (chồng bà Trần Thị Thược - TV BKS) --- Đăng ký bán quyền mua 19,600
30 12/08/2010 Trần Thị Thược Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán quyền mua 11,580
31 11/08/2010 Trương Đức Ngân (Người liên quan Trương Thanh Hà, TV HĐQT ) --- Đăng ký bán 20,000
32 11/08/2010 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Đăng ký bán 5,000
33 06/08/2010 Nguyễn Nhất Việt (chồng bà Trần Thị Thược - TV BKS) --- Bán 19,600
34 05/08/2010 Đồng Văn Thìn Phó Giám đốc Đăng ký bán 9,500
35 05/08/2010 Bùi Ngọc Thành Phó Giám đốc Đăng ký bán 4,000
36 28/07/2010 Phạm Hà Anh Trưởng ban kiểm soát Bán 1,400
37 22/07/2010 Nguyễn Nhất Việt (chồng bà Trần Thị Thược - TV BKS) --- Đăng ký bán 19,600
38 15/07/2010 Lê Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát Bán 6,200
39 15/07/2010 Hoàng Thị Thanh Thủy (vợ ông Tôn Long Ngà – TGĐ) --- Bán 11,300
40 28/06/2010 Phạm Hà Anh Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 1,400
41 15/06/2010 Hoàng Thị Thanh Thủy (vợ ông Tôn Long Ngà – TGĐ) --- Đăng ký bán 6,200
42 11/06/2010 Hoàng Thị Thanh Thủy (vợ ông Tôn Long Ngà – TGĐ) --- Đăng ký bán 11,300
43 08/06/2010 Tôn Thanh Lan (vợ Ông Hoàng Văn Chính- Phó Giám đốc) --- Bán 10,600
44 17/05/2010 Nguyễn Nhất Tuấn (Con bà Trần Thị Thược - TV BKS) --- Bán 6,500
45 14/05/2010 Tôn Thanh Lan (Vợ Ông Hoàng Văn Chính- Phó Giám đốc) --- Đăng ký bán 10,600
46 19/04/2010 Nguyễn Nhất Tuấn (Con bà Trần Thị Thược - TV BKS) --- Đăng ký bán 6,500
47 04/11/2009 Lê Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 3,200
48 28/10/2009 Tôn Thị Hoàng Anh(Con ông Tôn Long Ngà - Giám Đốc) --- Bán 8,000
49 28/10/2009 Trương Đức Ngân (Bố Bà Trương Thanh Hà, Thành viên HĐQT Công ty) --- Đăng ký bán 20,000
50 28/10/2009 Tôn Thị Hoàng Anh(Con ông Tôn Long Ngà - Giám Đốc) --- Đăng ký bán 8,000
51 28/10/2009 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Đăng ký bán 1,000
52 07/10/2009 Nguyễn Thanh Dương (Anh Bà Nguyễn Thị Lý- Kế toán trưởng Công ty) --- Đăng ký bán 3,000
53 28/09/2009 Tôn Thanh Lan (Vợ Ông Hoàng Văn Chính- Phó Giám đốc) --- Đăng ký bán 10,600
54 23/09/2009 Tôn Thị Hoàng Anh( Con ông Tôn Long Ngà - Giám Đốc) --- Đăng ký mua 2,000
55 15/06/2009 Tôn Thị Hoàng Anh( liên quan đến Tôn Long Ngà - Giám Đốc) --- Đăng ký bán 8,000
56 20/03/2009 Lê Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát Mua 3,200
57 23/02/2009 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Đăng ký mua 2,000
58 20/02/2009 Lê Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 15,000
59 20/10/2008 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Mua 500
60 01/08/2008 Nguyễn Kiến Thiết Chủ tịch HĐQT Mua 3,000
61 09/07/2008 Hoàng Thị Thanh Thủy (vợ ông Tôn Long Ngà – TGĐ) --- Đăng ký mua 7,000
62 21/05/2008 Nguyễn Thị Lý Kế toán trưởng Mua 500


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357