Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - OPC


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - OPC


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 24/08/2012 Lê Thị Năm Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 45,000
2 22/08/2012 Nguyễn Chí Linh Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 350,000
3 21/08/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 134,500
4 04/07/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 17,480
5 04/07/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 498,600
6 07/06/2012 Route One Investment Company --- Mua 766,140
7 21/05/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 248,000
8 15/05/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 128,110
9 15/05/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 321,600
10 10/05/2012 Lê Vũ Thuật Thành viên Ban kiểm soát Mua 100
11 10/05/2012 Lê Vũ Thuật Thành viên Ban kiểm soát Bán 100
12 04/05/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 500,000
13 04/05/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký bán 500,000
14 27/04/2012 Lê Thị Năm Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 45,000
15 24/04/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 170,930
16 24/04/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 491,360
17 27/03/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 148,910
18 27/03/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 320,360
19 19/02/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 241,270
20 10/01/2012 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 122,870
21 28/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 124,530
22 22/12/2011 Lê Minh Phương (con ông Lê Minh Điểm - TV HĐQT) --- Đăng ký bán 40,000
23 19/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 500,000
24 19/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký bán 500,000
25 12/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 218,160
26 12/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 1,000
27 05/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 125,420
28 05/12/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 1,000
29 22/11/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 200,000
30 05/11/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 250,410
31 05/11/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 818,440
32 11/10/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 613,690
33 08/09/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 135,000
34 07/09/2011 Pure Heart Value Investment Fund --- Mua 442,500
35 07/09/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 356,560
36 07/09/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 772,990
37 05/09/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 250,000
38 05/09/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký bán 950,000
39 30/08/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 312,310
40 30/08/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký bán 312,310
41 21/01/2011 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 66,310
42 18/01/2011 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Bán 95,300
43 18/01/2011 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Mua 2,360
44 24/12/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 197,090
45 24/12/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 112,960
46 23/11/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 212,030
47 23/11/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký bán 212,030
48 23/11/2010 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Đăng ký bán 200,000
49 23/11/2010 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Đăng ký mua 200,000
50 17/11/2010 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Bán 56,990
51 15/11/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 19,600
52 20/09/2010 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Đăng ký mua 200,000
53 20/09/2010 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Đăng ký bán 200,000
54 15/09/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 208,110
55 23/08/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 40,000
56 23/08/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 16,390
57 30/06/2010 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Bán 20
58 23/06/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký mua 400,000
59 23/06/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Đăng ký bán 400,000
60 16/06/2010 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 70,460
61 23/10/2009 Trịnh Xuân Vương Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100,000
62 23/10/2009 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Mua 160,000
63 23/10/2009 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Bán 20,000
64 19/10/2009 Công ty Quản lý Quỹ SSI (đại diện bởi Quỹ tầm nhìn SSI) --- Mua 10,000
65 19/10/2009 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 129,860
66 19/10/2009 Huỳnh Thị Kim Anh (vợ ông Hà Đức Cường - TV BKS) Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 4,000
67 30/09/2009 Lê Thị Năm Trưởng ban kiểm soát Bán 35,000
68 28/09/2009 Trần Nhựt Thị Ánh Hoàng (vợ ông Nguyễn Đăng Thoại - TV HĐQT) --- Bán 26,100
69 28/09/2009 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Bán 38,950
70 25/09/2009 Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt --- Mua 68,000
71 10/09/2009 Trần Nhựt Thị Ánh Hoàng (vợ ông Nguyễn Đăng Thoại - TV HĐQT) --- Đăng ký bán 26,100
72 04/09/2009 Nguyễn Thị Minh Tâm (CĐ sáng lập) Kế toán trưởng Bán 60,000
73 31/08/2009 Lê Minh Phương (con ông Lê Minh Điểm - CT HĐQT) Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 27,745
74 24/08/2009 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 98,280
75 24/08/2009 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 10,000
76 10/08/2009 Nguyễn Thị Minh Tâm (CĐ sáng lập) Kế toán trưởng Đăng ký bán 60,000
77 05/08/2009 Công ty Quản lý Quỹ SSI (đại diện bởi Quỹ tầm nhìn SSI) --- Bán 56,860
78 05/08/2009 Quỹ tầm nhìn SSI --- Mua 248,450
79 10/07/2009 Nguyễn Văn Quang (CĐ sáng lập) Thành viên HĐQT Bán 35,690
80 29/06/2009 Quỹ tầm nhìn SSI --- Bán 36,260


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357