Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam - PGD


GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, GIAO DỊCH NỘI BỘ - PGD


Tìm kiếm Tên tổ chức, tên cổ đông lớn:

(ví dụ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI)

STT Ngày Tên Cổ Đông Chức Vụ Loại Giao Dịch Khối Lượng
1 27/08/2012 Nguyễn Phương Thúy Kế toán trưởng Đăng ký bán 7,000
2 24/08/2012 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 5,000
3 22/08/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu --- Đăng ký bán 75,000
4 10/08/2012 Đinh Ngọc Huy Phó Tổng giám đốc Bán 40,690
5 10/08/2012 Chu Thị Trung (Vợ ông Đinh Ngọc Huy - PTGĐ) --- Bán 37,500
6 27/07/2012 Chu Thị Trung (Vợ ông Đinh Ngọc Huy - PTGĐ) --- Đăng ký bán 37,500
7 27/07/2012 Đinh Ngọc Huy Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 40,690
8 04/06/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu --- Bán 20,000
9 04/05/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu --- Đăng ký bán 30,000
10 12/03/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 30,000
11 05/03/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 34,000
12 05/03/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu --- Bán 4,000
13 10/02/2012 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 30,000
14 29/12/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 2,000
15 03/10/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 67,480
16 24/09/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 33,510
17 26/08/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 100,990
18 21/08/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 58,940
19 16/08/2011 Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty Cổ phần (Đại diện bởi ông Phạm Văn Huệ - CTHĐQT) --- Mua 212,500
20 03/08/2011 Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty Cổ phần (Đại diện bởi ông Phạm Văn Huệ - CTHĐQT) --- Đăng ký mua 212,500
21 03/08/2011 Vũ Quý Hiệu Trưởng ban kiểm soát Bán 5,000
22 26/07/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 129,930
23 26/07/2011 Nguyễn Quang Huy Phó Tổng giám đốc Bán 5,000
24 17/07/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 30,000
25 27/06/2011 Nguyễn Quang Huy Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 5,000
26 21/06/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 159,930
27 15/06/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 162,500
28 03/06/2011 Vũ Quý Hiệu Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 10,000
29 30/05/2011 Vũ Quý Hiệu Trưởng ban kiểm soát Bán 1,000
30 23/05/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 322,500
31 20/05/2011 Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên (Đại diện bởi ông Phạm Văn Huệ - CTHĐQT) --- Đăng ký mua 700,000
32 17/05/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Đăng ký bán 160,000
33 16/05/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 4,000
34 10/05/2011 Cao Khánh Hưng Thành viên HĐQT Bán 10,000
35 06/05/2011 Nguyễn Phương Thúy Kế toán trưởng Bán 25,150
36 30/04/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 114,070
37 26/04/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 14,070
38 26/04/2011 Cao Thị Thanh Bình Thành viên Ban kiểm soát Bán 3,000
39 22/04/2011 Cao Thị Thanh Bình Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 3,000
40 21/04/2011 Nguyễn Phương Thúy Kế toán trưởng Đăng ký bán 25,150
41 10/01/2011 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 77,000
42 05/01/2011 Nguyễn Quang Huy Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 30,000
43 04/01/2011 Phạm Văn Huệ Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 40,648
44 25/11/2010 Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đại diện bởi Trần Ngọc Trinh - TVHĐQT) --- Bán 20,000
45 08/10/2010 Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên (Đại diện bởi ông Phạm Văn Huệ - CTHĐQT) --- Đăng ký mua quyền mua 5,610,000
46 08/10/2010 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (Đại diện bởi ông Nguyễn Văn Sơn - PCTHĐQT) --- Đăng ký bán quyền mua 5,610,000
47 08/10/2010 Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên (Đại diện bởi ông Phạm Văn Huệ - CTHĐQT) --- Mua quyền mua 5,610,000
48 30/09/2010 Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH Một thành viên (Đại diện bởi ông Phạm Văn Huệ - CTHĐQT) --- Đăng ký mua 5,610,000
49 30/09/2010 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (Đại diện bởi ông Nguyễn Văn Sơn - PCTHĐQT) --- Đăng ký bán 5,610,000
50 30/09/2010 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (Đại diện bởi ông Nguyễn Văn Sơn - PCTHĐQT) --- Bán 5,610,000
51 30/04/2010 Chu Thị Trung (Vợ ông Đinh Ngọc Huy - PTGĐ) --- Bán 7,490
52 16/03/2010 Chu Thị Trung (Vợ ông Đinh Ngọc Huy - PTGĐ) --- Đăng ký bán 37,497
53 08/12/2009 Vũ Quý Hiệu Trưởng ban kiểm soát Mua 500


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357